ارزیابی املاک جهت مهاجرت ارایه به سفارت

<<<<<<< ارزیابی املاک جهت مهاجرت ارایه به سفارت >>>>>>>

ارزیابی املاک جهت مهاجرت ارایه به سفارت 

  • خدمات کارشناسی و ارزیابی املاک و دارایی جهت مهاجرت و ارایه به سفارت
  • ارزیابی و و ارائه گزارش کارشناسی زمین ، ساختمان ، آپارتمان و سایر دارائیهای متقاضیان مهاجرت از طریق سرمایه گذاری
  • تهیه ترازنامه مالی جهت مهاجرت از طریق سرمایه گذاری
  • ارایه گزارش کارشناسی ارزیابی ملک و سایر دارایی ها به زبان انگلیسی و فارسی
  • ارایه گزارش کارشناسی ارزیابی به همراه اخذ تاییدیه های کانون کارشناسان رسمی دادگستری و وزارت خارجه و قوه قضائیه
  • ارائه ترجمه مجوز و پروانه کارشناسی جهت ارائه به سفارت

 


** اخذ تاییدیه های کانون کارشناسان رسمی دادگستری و وزارت خارجه و قوه قضائیه **

** ارائه ترجمه مجوز و پروانه کارشناسی جهت ارائه به سفارت ** 

 ارزیابی املاک جهت مهاجرت ارایه به سفارت خانه های :

 

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت آمریکا

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت کانادا

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت استرالیا

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت ایالت کبک

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت مالزی

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت نیوزیلند

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت هلند

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت آذر بایجان

‎کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت آرژانتین

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت آفریقای جنوبی

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت آلمان

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت اتریش

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت اتیوپی

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت اردن

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت ارمنستان

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت اروگوئه

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت ازبکستان

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت اسپانیا

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت استرالیا

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت اسلواک

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت اسلونی

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت افغانستان

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت اکراین

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت امارات متحده عربی

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت اندونزی

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت انگلستان

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت ایتالیا

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت ایرلند

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت بحرین

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت برزیل

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت برونئی دارالسلام

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت بلژیک

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت بلغارستان

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت بنگلادش

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت بوسنی و هرزگوین

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت بورکینافاسو

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت پاکستان

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت پرتقال

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت تایلند

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت ترکمنستان

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت ترکیه

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت تونس

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت چک

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت چین

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت دانمارک

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت روسیه

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت رومانی

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت ژاپن

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت سریلانکا

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت سنگال

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت سوئد

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت سوئیس

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت سوریه

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت سودان

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت سومالی

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت صحرا

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت عراق

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت عربستان سعودی

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت عمان

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت فرانسه

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت فلسطین

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت فنلاند

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت فلیپین

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت قبرس

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت قزاقستان

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت قطر

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت کانادا

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت کرواسی

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت کره جنوبی

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت کره شمالی

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت کویت

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت کلمبیا

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت کنیا

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت کوبا

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت گرجستان

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت لبنان

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت لهستان

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت لیبی

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت مالزی

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت مجارستان

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت مصر

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت مغرب

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت مکزیک

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت نروژ

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت نیجریه

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت نیوزیلند

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت واتیکان

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت ونزوئلا

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت هند

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت هلند

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت یمن

کارشناس رسمی دادگستری گزارش ارزیابی دارایی جهت مهاجرت ارائه به سفارت یوگسلاویارزیابی املاک جهت مهاجرت ارایه به سفارت

www.karshenas-rasmi.com

www.asia-acc.com

www.krdit.com

, , , , , , , , , , , , , , , ,